Sporządzanie pism

Zajmuję się sporządzaniem pism i dokumentacji prawnej. Oferuję wsparcie w tworzeniu:

  • pism procesowych,

  • pism przedsądowych,

  • dokumentów urzędowych,

  • umów,

  • reklamacji,

  • wezwań do zapłaty.

Zawsze staram się profesjonalnie przygotować dokumentację, uwzględniając wszelkie detale oraz wykładnię prawa. Dbam o zabezpieczenie interesów klienta, starając się uniknąć braków formalnych i wykorzystać wszelkie możliwości oferowane przez różne dziedziny prawa. Szczególną uwagę przykładam do zachowania terminów, starając się nie narazić klienta na związane z tym komplikacje.

podpisywana kartka

Dlaczego pomoc prawnika jest taka ważna?

Polskie prawo jest bardzo skomplikowane i nieustannie podlega zmianom, dlatego skorzystanie z usług prawnika niesie wiele korzyści. Zawsze zwracam uwagę na wszelkie możliwe zasad formalne, odpowiednie sformułowania, które dokładnie określają przyczynę złożenia pisma. Dbając o dobro klienta, przykładam duże znaczenie do strony merytorycznej dokumentu oraz kieruję do właściwej dla niego instytucji. Prawidłowo sporządzone pismo jest dla sądu czy urzędu wiarygodnym dokumentem, który umożliwia prowadzenie sprawy.