O firmie Kancelaria Adwokacka Piotra Tworkowskiego z Wrocławia

Adwokat Piotr Tworkowski jest członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył też Podyplomowe Studium Prawa Gospodarczego i Handlowego przy Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Główny obszar jego zainteresowań zawodowych to zagadnienia związane z transferem technologii, ochroną dóbr osobistych, prawem ubezpieczeniowym i ochroną wierzycieli. Prowadzi wiele spraw z zakresu prawa cywilnego, karnego, rodzinnego, prawa gospodarczego oraz z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Zasady kancelarii

  • odpowiedzialność za staranne prowadzenie sprawy Klienta,
  • przejrzystość w działaniach na rzecz Klienta w związku z jego sprawą,
  • rzetelne informowanie Klienta o stanie jego sprawy, w tym o ryzykach z nią związanych,
  • współpraca z innymi adwokatami lub radcami prawnymi.

paragraf