Reprezentacja przed sądem

Zajmuję się reprezentowaniem moich klientów w sprawach sądowych i urzędowych oraz przed organami ścigania. Angażuję się zarówno w nowe sprawy, jak i przejmuję już toczące się procedury. Zastępstwo procesowe w osobie doświadczonego prawnika, posiadającego odpowiednią wiedzę może być dobrym rozwiązaniem dla klientów niemających rozeznania w problemach prawnych. Oferuję swoje usługi osobom prywatnym i klientom biznesowym.

 

Oferta prawna

Podejmuję się reprezentowania klientów przed:

  • sądami gospodarczymi, w tym KRS,

  • sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym,

  • organami administracji publicznej,

  • policją i prokuraturą,

  • sądami arbitrażowymi (polubownymi),

  • organami egzekucyjnymi,

  • wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz NSA.

Zależy mi na tym, aby moi klienci czuli się pewnie i bezpiecznie w obliczu organów administracyjnych i sądowych. Rozprawy dla wielu uczestników są bardzo stresujące, dlatego zastępstwo procesowe pozwala moim klientom na uniknięcie niepotrzebnych problemów. Dopełniam wszelkich formalności związanych z odpowiednią dokumentacją i pełnię funkcję pełnomocnika klienta podczas procesu.

człowiek piszący w notatniku